Poskytované služby

Pobytová sociální péče v domově seniorů Barbora má celkovou kapacitu 49 lůžek umístěných zejména na 2 lůžkových pokojích.

Co nabízíme

  • poskytnutí ubytování a služeb s ubytováním spojených (úklid, praní osobního prádla)
  • poskytnutí celodenní stravy (podle diety určené lékařem)
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí