Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti využití Pobytové sociální péče, jehož zřizovatelem je DS Zbůch, s.r.o.

Informace pro veřejnost a klienty sociální péče

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA PRO SENIORY BARBORA !

ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA PRO SENIORY BARBORA, ABY DO BUDOVY VSTUPOVALI S NASAZENÝM RESPIRÁTOREM A PONECHALI SI JEJ PRO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY.  

 

Naším posláním je poskytovat klientům kvalitní pobytové sociální služby a ošetřovatelskou péči, podporovat jejich samostatnost, soběstačnost a posilovat možnost jejich sociálního začleňování a zachovávat lidskou důstojnost. Naší prioritou je dodržovat individuální přístup dle potřeb klientů. Snažíme se zapojovat naše klienty do terapeutických aktivit a vyloučit je ze sociální izolace. Podporujeme je v rozvíjení vztahů s blízkými osobami a s rodinou.

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou uživatelů služeb jsou dospělé osoby (od 55 let věku) s chronickým onemocněním, zdravotním postižením, či kombinovaným postižením, které již nevyžadují zdravotnickou lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci a péče jiné fyzické osoby. K výkonu činnosti máme registraci Krajského úřadu Plzeňského Kraje - odbor sociálních věcí

Jaká je nabídka služeb:

Pobytová sociální péče v domově seniorů Barbora má celkovou kapacitu 49 lůžek umístěných zejména na 2 lůžkových pokojích.

 • poskytnutí ubytování a služeb s ubytováním spojených (úklid, praní osobního prádla)
 • poskytnutí celodenní stravy (podle diety určené lékařem)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Výše úhrady

Ode dne 1.1.2024 je  na základě platné legislativy a smluvního vztahu s klientem výše úhrady následující:

 • poplatek za ubytování činí: 300,- Kč za 1 den pobytu klienta
 • poplatek za stravu činí: 250,- Kč za 1 den pobytu klienta
 • celková částka tedy činí: 550,- Kč za 1 den pobytu klienta

Způsob platby

 • Platby jsou realizovány dle podmínek uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem.

Prohlídku v domově seniorů Barbora vám zajistí sociální pracovnice Mgr. Eliška Lišková po telefonické domluvě na tel:602 612 037

Kontakty na zaměstnance

sesterna                                                            727 957 547 volat v čase: 06 - 18 h

ředitel domova           Ing. Jiří Praizler             603 268 297 volat v čase: 09 - 15h

jednatel společnosti  Jaroslav Jedlička           603 574 078 volat v čase: 10 - 15h 

sociální pracovnice   Mgr. Eliška Lišková       602 612 037  volat v čase: 08 -15h

sociální pracovnice Bc. Eva Staňková            736 533 196 volat v čase: 08-15h

Návštěvní hodiny v domově seniorů Barbora

Pondělí - neděle včetně svátků
09:00 - 11:00
13:00 - 17:00